Scroll Top

Web Sitesi Güncelleme Nedir ?

Web Sitesi Güncellemesi

Web sitesi güncelleme işlemi bir web sitesinde yer alan içerik, görsel ve tasarım elemanlarının yenilenmesi, geliştirilmesi ve değiştirilmesidir. Güncelleme işlemleri tek düze bir işlem değildir. Web sitesi türü ve yapılacak işlemlere göre iş yükü değişmektedir. Bu yazımızda web sitesi sahipleri için güncelleme kavramını anlatmaya çalıştık.

 1. Teknik güncelleme
 2. İçerik güncellemesi
 3. Mimari güncelleme
 4. Tasarım güncelleme
 5. Web sitesine yeni dil eklenmesi

1. Teknik Güncelleme

Web sitenize ait yazılım alt yapısı ve bu alt yapının sunucu modülleri tarafında gerçekleştirilen güncelleme işlemleridir. Bu işlem web sitesi bakım hizmetleri kapsamına girer ve WordPress özelinde bir başka yazımızda detaylı anlatılmıştır. Oldukça kapsamlı ve teknik bir güncelleme türüdür, yazılım alt yapınıza bağlı olarak yazılımcı ve teknik ekip ile koordineli yürütülür.

2. İçerik Güncellemesi

Web sitesi güncelleme ile ilk akla gelen ve en çok ihtiyaç duyulan güncelleme türü budur. Web sitesinde yer alan sayfalarınızın fotoğraf ve metin gibi mevcut içeriklerinin değiştirilmesi, geliştirilmesi ya da yenilerinin eklenmesi işlemlerini kapsar. Web sitenizde bulunan görseller ve metin içerikleri işinize bağlı olarak zamanla değişebilir. Yeni paragraflar, fotoğraflar eklenip kaldırılabilir. Özen isteyen bu güncelleme işlemleri için detaylı önerilerimiz aşağıdadır.

Web Sitesinde Metin Güncellemeleri

Web sitesi güncellemesi sırasında en kolay güncelleme işlemi olarak düşünülen metin güncelleme ve değişiklikleri sanıldığının aksine yüksek dikkat ve özen gerektirir. Evet bir metni wordden kopyalayıp web sitesi yönetim panelinde bir sayfaya yapıştırmak kolaydır ama bu metni webin kuralları ile ele almak zordur. Metin güncelleme talepleri sırasında şu konuları da değerlendirmelisiniz;

 • Gönderdiğiniz metinler için dil bilgisi ve imla kontrolleri, redaksiyon gerekiyor mu? Gerekiyorsa bu güncellemeyi yapan teknik ekibin değil editoryal birimin işidir ve ek maliyet gerektirir.
 • İçerikleriniz birden fazla paragraf ve dolayısıyla fazla sayıda başlık içeriyor mu , içeriyorsa bu başlıkları hiyerarşik olarak belirlediniz mi ? Belirlediyseniz işlem kolay, belirlemediyseniz güncelleme işlemi sırasında SEO ve Google tarafında faydalı hiyerarşik başlıklama işlemi sizinle teknik ekibin koordineli çalışmasını gerektirir ve işlem süresini uzatır. Yani işlem kopyala yapıştır işlemi değildir.
 • Metin içerikleriniz özgünlük editörünce kontrol gerektiriyor mu, siz özgün yazdığınıza inanıyor ve doğrudan yayınlanmasını istiyorsanız işlem kolaydır ama özgünlük kontrolü ve sonrasında özgünlük editörü tarafından düzenleme gerektiriyorsa ya da tekrar özgün metin üretimi gerekiyorsa bu ayrı bir editoryal işlemdir, güncelleme sürenizi uzatır ve ek editoryal maliyet gerektirir.
 • Metin içeriği olarak tanımladığınız içerik gerçekten salt metin midir ? İçinde fizik ve matematik formülleri, bolca tablolar ve çizimler içeren metinler, salt metin içeriklere göre güncelleme sırasında daha uzun sürede işlem görürler. Word’de yazarı tarafından tasarlanmış bir tablo kopyala yapıştır ile web ortamına aktarılamaz. Yeniden tasarlanması gerekebilir. Tez gibi kapsamlı ve çok katmanlı hiyerarşik metinler webe aynen ve hızlı aktarılamaz. O sebeple tez ve akademik makale yayını paylaşılan web sitelerinde salt metin olarak özet paylaşılıp içeriğin geri kalanı PDF dosya olarak sayfaya eklenir. Bu şekilde daha hızlı ve ekonomik bir güncelleme işlemi sağlanır.

Sonuç olarak en kolay görünen metin güncellemesi kesinlikle bir kopyala yapıştır işlemi değildir. Metin içeriklerinin yukarıda bahsettiğimiz durumları iş yükünü değiştirecektir.

Web Sitesinde Fotoğraf ve Görsel Değişiklikleri

Web sitesi güncellemesi kapsamında mevcut sayfalar üzerinde bir ya da daha fazla fotoğraf değişikliğine ihtiyaç duyulabilir. Bu görseller web sitesine eklenirken , var olan dinamik alt yapının sunduğu imkanlar güncelleme hızı ve süresinde çok etkilidir. Bugün WordPress sistemler sürükle bırak ve yönetim paneli tarafında görsel kırpma, otomatik çoklu boyutlandırma gibi imkanlar sunabilirken bazı dinamik hatta özel yazılım alt yapılara fotoğraf eklemeden önce kırpma ve düzenleme işlemleri yapılması gerekebilir. Görsel ve fotoğraf değişiklikleri kapsamında alt yapıya ve isteğe bağlı iş akışı şu şekildedir.

 • görselin kullanılacağı yere göre boyutlandırılması, gerekiyorsa sayfa içi gömülü küçük ve tıklanınca görülecek büyük versiyonlarının hazırlanması
 • görselin seo ve google politikalarına göre içerik ile ilişkili adlandırılması ve bunun için araştırma yapılması
 • web için optimize edilmesi ve web formatlarından en az yer tutana dönüştürülmesi
 • görselin web ortamına yüklenmesi
 • sayfa içinde kod tarafında tag, alt yazı ve açıklama verilerinin girilmesi

Blog ve Haber Modülü Güncellemesi

Web sitenizde bulunan blog ve haber modülünde yapılacak işlemleri kapsar. Yeni blog yazısı ve fotoğrafları ekleme, etiket çalışmaları, kategori düzenleme, blog yazısı silme ve kaldırma, mevcut blog yazılarında değişiklik, düzeltme ve geliştirme işlemleri bu güncelleme kapsamında yapılır. Yukarıda anlatılan metin ve fotoğraf iş akışları blog ve haber modüllerine veri girişi sırasında da geçerlidir. Üstelik blog modülünün dijital pazarlama çalışmaları sırasında içerik pazarlamasına hizmet verdiği düşünülürse fotoğraf, metin ve seo bilgileri ile donanmış editoryal yetenekleri olan bir beceri gerektirir.

Ürün, Portfolyo ve Galeri Güncellemesi

İçerik güncelleme işlemleri tasarım sırasında belirlenmiş sabit sayfalarda olabileceği gibi, blog, portfolyo, galeri, ürün sayfaları gibi değişken içerikli modüllerde yapılacak işlemleri de içerir. Mevcut ürün ya da portfolyo sayfalarında metin ve görsel içeriklerin güncellenmesi, bu modüllere yeni içeriklerin girilmesi işlemlerini kapsar. Yine bu modüllerdeki metin ve fotoğraf tabanlı içerikler için yukarıda bahsi geçen yaklaşımlar ile çalışılır.

3. Mimari Güncelleme

Mimari güncelleme bir web sitesindeki yapısal değişiklikleri ifade eder. Web sitesinde bulunan mevcut menü yapısını etkileyecek yeni modüllerin, sayfaların eklenmesi yada var olan blog, ürün, portfolyo gibi modüllere yeni kategorilerin eklenmesi işlemlerini kapsar. Aynı zamanda bir web sitesinde sayfalarda gerçekleşecek ve yeni eklenti ve yazılım parçaları gerektirecek işlemlerde bu kapsamda ele alınır.

Örneğin mevcut bir sayfadaki az sayıda fotoğraf kolon galeri olarak tıklanamaz biçimde gösterime sunulmuş olabilir. Fotoğraf sayısı artınca bu sunumun kayan galeri(carousel) ve tıklanınca büyüyen (lightbox) biçime dönüştürülmesi gerektiğinde gereken güncelleme işlemi bir metin ve fotoğraf değişiklik işlemi değildir. Farklı beceri gerektiren daha teknik bir işlem gerektirir ve güncelleme kapsamı ayrıdır.

Gezinti (navigasyon) ve kullanıcı arayüzünde etkileşim değişikliği gerektiren güncelleme talepleri bu kapsamda değerlendirilmelidir.

4. Tasarım Güncellemesi

Web sitenizin kullanıcı arayüzünün küçük çapta değişikliği ; logonun yerinin değişmesi, solda sütun, sağda sütun, üstte ya da altta ek bazı alanlar gibi talepler bu güncelleme türünde değerlendirilir. Bunun yanısıra daha kapsamlı bir talep olarak; web arayüzünün tamamen değiştirilmesi de bu güncelleme işlemi kapsamında ele alınabilir. Bazı dinamik alt yapılarda mevcut içerik yapısı korunarak sadece tema ve arayüz değişikliği sağlanabilmektedir. Tasarımın sınırları dinamik web sitesi alt yapısının imkanları ile doğru orantılıdır. Dolayısıyla talepleriniz güncelleme kapsamından yeni bir web projesi kapsamına geçebilir.

Web Sitesi Tasarım Güncellemesi

Tasarım ve arayüz değişikliğinin içerikler korunarak sağlabildiği WordPress teknoloji alt yapılarında mevcut web sitesinin ilk tasarlanan temaya bağlı özel modülleri dolayısıyla işlem zamanı değişmektedir. Sadece sayfa ve blog yazısı içeriklerinden oluşan bir web sitesi ile temaya bağlı ürünler, portfolyo ve galeri modülleri kullanan bir web sitesinin arayüz değişikliği aynı iş yüküyle gerçekleşmeyecektir.

5. Web Sitesine Yeni Dil Eklenmesi

Web sitenize yeni bir dil eklenmesi sadece metin düzeyinde gerçekleşen bir işlem değildir. Var olan bir dil yeni dile sadece belli düzeyde mimari kolaylık sağlar. Bunun dışında yeni dil eklenmesi işlemi içerik, mimari ve tasarım düzeyinde çoklu güncelleme işlemleri ve değişiklikler gerektirir. Yeni dil ile birlikte yeni gezinti özellikleri, menüler ve salt metin içerikleri dışında web sitesi alt yapısında kullanılan tüm eklenti ve modüllerin de dil genişlemelerinin yapılması hatta yeni dillere bazı ifadelerin çevrilmesi gerekecektir. WordPress bir sistemde yeni dil ile birlikte WPML gibi premium bir eklenti kullanıldığında bu eklenti için yıllık abonelik gerektiği de unutulmamalıdır. Mevcut web sitesinin mimari yapısı, modülleri, e-ticaret sistemi kullanıp kullanmaması yeni dil ile genişlemenin iş yükünü belirler.

Dinamik ve Statik Web Sitesi Güncellemesi

Dinamik ve statik web siteleri alt yapıları dolayısıyla farklı güncelleme imkanları sunarlar. Dinamik web siteleri daha kolay ve hızlı güncellenebilir. Güncelleme talebinin kapsamına göre bazı statik web sitelerinde de kolayca güncelleme yapılabilir ama statik web siteleri genelde daha fazla işlem ve süre gerektirirler, ayrıca bazı tasarım ve mimari değişiklikler statik bir web sitesine çok zor uygulanabilir. Eğer sıkça güncelleme ve sürdürülebilir web mülkleri düşünüyorsanız dinamik web siteleri tercih etmelisiniz. Dinamik ve statik web siteleri hakkında daha detaylı bir yazıyı şurada bulabilirsiniz.

Web Sitesi Güncelleme Fiyatları

Web sitesi güncelleme fiyatları güncelleme türüne ve ortaya çıkan iş yüküne göre belirlenir. Öncelikle güncelleme talepleri yukarıdaki yaklaşımlar ile sınıflandırılır ve konumlandığı yer tespit edilir. Birden fazla alanda güncelleme işlemi gerekiyor mu tespit edilir. Web sitesi alt yapısı da güncelleme işleminin fiyatlandırılmasında ve maliyetlerde etkilidir. Kolay ve hızlı güncelleme sağlanabilen WorPress bir alt yapı ile dinamik olsa da farklı bir alt yapının güncelleme fiyatları farklı olacaktır. Ayrıca güncelleme ile ortaya çıkan içerik taleplerinde ek editoryal hizmetler gerekirse fiyat değişiklikleri de söz konusu olacaktır.

Web sitesi güncelleme ve bakım hizmetleri için teklif alabilirsiniz. Bize ulaşmanız yeterlidir.

Digital Lab / Tech Lab Studio Martin Kreatif Kolektif

Benzer Gönderiler

bir yorum bırakın